Persónuverndarstefna og Notendaskilmálar Sportio ehf.

Persónuverndarstefna

Sportio er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Sportio kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn og notendur Sportio séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Ábyrgð

Sportio ehf. hér eftir nefnt Sportio eða Fyrirtækið, meðhöndlar persónuupplýsingar sem vinnsluaðili þeirra og er það á ábyrgð ábyrgðaraðila sem hafa vinnslusamning við Sportio að þær séu sannar og réttar. Sportio hefur aðsetur að Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík, og er vinnsluaðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru fyrirtækinu. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið personuvernd@sportio.is.

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga

Sportio safnar upplýsingum um starfsmenm og viðskiptavini sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila.

Sportio vinnur úr persónupplýsingum um notendur sína í tvennskonar tilgangi: til að veita þeim aðgang að þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga við ábyrgðaraðila og til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum.

Sportio safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Sportio geti ekki veitt fulla þjónustu.


Miðlun persónuupplýsinga

Sportio nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir. Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga.

Sportio miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Sportio er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Sportio afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi.

Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Sportio trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Sportio leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna

Sportio leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Sportio tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni.


Persónuverndarstefna Sportio er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar. Sportio áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennnd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Sportio má finna á www.sportio.is. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Sportio skal senda á netfangið personuvernd@sportio.is.

Persónuverndarstefna fyrst samþykkt 20.03.2019

Notendaskilmálar


Ef þú hefur einhverjar spurningar, hafðu þá samband á skilmalar@sportio.is
Með því að nota vefsíðuna http://www.sportio.is og/eða appið Sportio samþykkir þú sem notandi að fylgja þeim skilmálum sem hér koma fram. Skilmálar þessir eiga við um notkun á þjónustu Sportio og upplýsingar sem notendur setja inn.

Í skilmálum þessum eru eftirfarandi hugtök notuð:
Notandi: Getur verið einstaklingur sem:
Skráir sig inn á vef Sportio sem foreldri, iðkandi, þjálfari eða íþróttafélag
Sportio: Sportio ehf., kt. 570217-0380, eigandi og rekstraraðili vefsins http://www.sportio.is og Sportio app.

1. Lýsing á þjónustu
Sportio býður upp á samskipti íþróttafélaga og þjálfara við foreldra og iðkendur. Notendur Sportio geta líka haft samskipti innan kerfisins.

2. Skráning notenda, endurgjald, notkun vefsins og ábyrgð á efni
2.1 Almennt: Með því að skrá sig sem notanda á vefsíðu Sportio samþykkir notandi að virða reglur og skilmála Sportio, ásamt breytingum sem kunna að verða á þeim í framtíðinni. Notandi skuldbindur sig til þess að fylgjast með þeim breytingum en skilmálarnir verða hverju sinni aðgengilegir inn á vef Sportio. Ef forsvarsmenn Sportio telja að notandi hafi á einhvern hátt brotið gegn Sportio eða skilmálum síðunnar, þá áskilur Sportio sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda og meina þeim aðgang að þjónustu fyrirtækisins framvegis. 2.2 Ábyrgð: Notandi er að öllu leyti ábyrgur fyrir öllu því efni sem hann ákveður að setja inn á vef Sportio. Notandi gerir sér grein fyrir því að Sportio skoðar ekki það efni sem sett er inn á vefinn fyrirfram og er ábyrgðin á efninu því alfarið notandans.
2.3 Tölvupóstur: Þegar notandi skráir sig á Sportio verður hann að gefa upp virkan tölvupóst sem hann getur nálgast. Ef notandi skiptir um tölvupóst ber honum að láta Sportio vita um slíkar breytingar. Auk þess þarf notandi að uppfæra allar frekari persónuupplýsingar eftir því sem það á við á vefsíðunni. 2.4 Lykilorð: Lykilorði notanda er ekki deilt með neinum og verður notandi að bera ábyrgð á því að varðveita það. 2.5 Fréttabréf: Notandi gefur Sportio leyfi til að senda uppfærslur og fréttir í formi fréttabréfs á tölvupóst notanda.

3. Hegðun notenda
Notandi heitir því að deila ekki neinu efni sem er ólöglegt, óviðeigandi eða klámfengið, veita réttar upplýsingar í gegnum vefinn og uppfæra þær eftir því sem þörf krefur. Ennfremur heitir notandi því að taka ekki þátt í neinskonar aðgerðum eða háttsemi sem kann að hafa truflandi, eyðileggjandi eða neikvæð áhrif á vefsíðuna og þá þjónustu sem hún býður upp á. Í þeim tilfellum sem ofantalin atriði eru brotin eða vanvirt áskilur Sportio sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda og meina þeim aðgang að þjónustu fyrirtækisins framvegis. Einnig áskilur Sportio sér rétt til að eyða út öllu því efni sem notandi kann að hafa sett inn á vefsíðu fyrirtækisins.

4. Staðfesting skilmála
Staðfesting á skilmálum þessum fara fram í samræmi við ákvæði 1. og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 30/2002, um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu (hér eftir rrl). Með því að samþykkja skilmálana staðfestir notandi að hann hafi kynnt sér þá og sé þeim samþykkur.

5. Persónuupplýsingar
Sportio fer með persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 90 27. júní 2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Sjá persónuverndarstefnu Sportio að ofan

6. Almennt
Íslensk lög gilda til úrlausnar í ágreiningsmálum sem kunna að koma upp vegna skilmála þessara. Mál sem kunna að koma upp vegna þessara skilmála, eða þjónustu Sportio, skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.